Συχνές και σπάνιες λέξεις-κλειδιά

Συχνές και σπάνιες λέξεις-κλειδιά

960 504 master
  • master
  • 0

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές στρατηγικές – βελτιστοποίηση για ένα μικρό αριθμό πολύ δημοφιλών λέξεων-κλειδιά, ή βελτιστοποίηση για ένα μεγάλο αριθμό λιγότερο δημοφιλών λέξεων.
Στην πράξη, συχνά και οι δύο στρατηγικές συνδυάζονται.

Το μειονέκτημα των λέξεων-κλειδιά που προσελκύουν συχνά αιτήματα είναι ότι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας είναι υψηλός για αυτές. Συχνά δεν είναι δυνατό για ένα νέο website να φτάσει κάπου κοντά στην κορυφή των καταχωρήσεων των αποτελεσμάτων αναζήτησης για αυτά τα αιτήματα.

Για λέξεις-κλειδιά σχετικές με σπάνια αιτήματα, είναι συχνά αρκετό απλό να αναφέρετε τον απαραίτητο συνδυασμό λέξεων σε μία ιστοσελίδα, ή να εφαρμόσετε ελάχιστη βελτιστοποίηση κειμένου. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, σπάνια αιτήματα μπορούν να προσφέρουν μία αρκετά μεγάλη κίνηση αναζήτησης.

Ο σκοπός των περισσότερων εμπορικών website είναι να πουλήσουν κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία, ή να βγάλουν χρήματα με κάποιο τρόπο από τους επισκέπτες τους. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τη διάρκεια της seo (βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης) της εργασίας σας, και κατά τη διάρκεια της επιλογής των λέξεων-κλειδιά. Εάν βελτιστοποιείτε ένα εμπορικό site, τότε θα πρέπει να προσπαθήσετε να προσελκύσετε στοχευμένους επισκέπτες (εκείνους που είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν για το προσφερόμενο προϊόν ή την προσφερόμενη υπηρεσία) στο site σας, και όχι απλά να συγκεντρώσετε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Παράδειγμα. Το αίτημα “οθόνη” είναι πολύ πιο δημοφιλές και ανταγωνιστικό από το αίτημα “οθόνη Samsung 710N” (το ακριβές όνομα του μοντέλου). Ωστόσο, το δεύτερο αίτημα είναι πολύ πιο πολύτιμο για έναν πωλητή οθονών. Επίσης είνει πιο εύκολο να συγκεντρώσετε κίνηση από αυτό, επειδή ο βαθμός αναγωνιστικότητας είναι χαμηλός, επειδή δεν υπάρχουν πολλά άλλα website που είναι ιδιοκτησία πωλητών των οθονών Samsung 710N. Αυτό το παράδειγμα επισημαίνει μία άλλη πιθανή διαφορά ανάμεσα σε συχνά και σπάνια αιτήματα αναζήτησης, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν – τα σπάνια αιτήματα αναζήτησης μπορεί να σας προσφέρουν λιγότερους επισκέπτες συνολικά, αλλά περισσότερους στοχευμένους επισκέπτες.