Αξιολόγηση των βαθμών ανταγωνιστικότητας των αιτημάτων αναζήτησης

Αξιολόγηση των βαθμών ανταγωνιστικότητας των αιτημάτων αναζήτησης

670 270 master
  • master
  • 0

Όταν θα έχετε οριστικοποιήσει τη λίστα των λέξεων-κλειδιών σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε τις κύριες λέξεις-κλειδιά για τις οποίες θα βελτιστοποιήσετε τις σελίδες σας.
Μία προτεινόμενη τεχνική για αυτό ακολουθεί.

Τα σπάνια αιτήματα απορρίπτονται αμέσως (για την ώρα). Στην προηγούμενη ενότητα, περιγράψαμε τη χρησιμότητα τέτοιων σπάνιων αιτημάτων, αλλά αυτά δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη βελτιστοποίηση. Αυτά πιθανότατα θα προκύψουν φυσικά στο κείμενο του website σας.

Κατά κανόνα, ο βαθμός ανταγωνιστικότητας είναι πολύ υψηλός για τις περισσότερο δημοφιλείς φράσεις. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να έχετε μία ρεαλιστική άποψη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του website σας. Για να αξιολογήσετε τον βαθμό ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να εκτιμήσετε έναν αριθμό παραμέτρων για τα πρώτα 10 website που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης:

– Το μέσο PageRank για τις σελίδες στα αποτελέσματα αναζήτησης.
– Το μέσο αριθμό συνδέσμων σε αυτά τα website. Μπορείτε να το ελέγξετε χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μηχανών αναζήτησης.
Πρόσθετες παράμετροι:
– Ο αριθμός σελίδων στο Internet που περιέχουν τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης, ο συνολικός αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης για αυτόν τον όρο αναζήτησης.
– Ο αριθμός σελίδων στο Internet που περιέχουν φράσεις που ταιριάζουν ακριβώς με τη φράση-κλειδί. Η αναζήτηση για τη φράση πρέπει είναι πλαισιωμένη από εισαγωγικά, για να λάβετε αυτό τον αριθμό.

Αυτές οι πρόσθετες παράμετροι σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε απευθείας πόσο δύσκολο είναι να φτάσετε το website σας κοντά στην κορυφή της λίστας, για αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Εκτός από τις παραμέτρους που περιγράψαμε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό των website που είναι παρουσιάζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σας, στους κύριους καταλόγους, όπως οι DMOZ και Yahoo.

Η ανάλυση των παραμέτρων που αναφέρονται παραπάνω και η σύγκριση τους με εκείνες του δικού σας website θα σας επιτρέψουν να προβλέψετε με εύλογη βεβαιότητα τις αλλαγές που θα φέρουν το website σας στην κορυφή της λίστας για μία συγκεκριμένη φράση.

Αφότου έχετε αξιολογήσει το βαθμό ανταγωνιστικότητας για όλες τις φράσεις-κλειδιά σας, μπορείτε τώρα να επιλέξετε έναν αριθμό από μετρίως δημοφιλείς φράσεις-κλειδιά με έναν προσιτό βαθμό ανταγωνιστικότητας, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλλετε και να βελτιστοποιήσετε το website σας.