Ιστοσελίδες σε Wordpress

Η εταιρία μας έχει τεράστια εμπειρία στο κομμάτι της ανάπτυξης της πλατφόρμας Wordpress.

  Κατασκευή ιστοσελίδας με wordpress

  To WordPress είναι μια πλατφόρμα Open Source η οποία έγινε αρχικα γνωστη σαν πλατφόρμα ανάπτυξης blogs. Σταδιακά εξελίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη λύση κατασκευής ιστοσελίδων. Θεωρείτε λιγότερο (bug free) από το joomla και έτσι έχετε και περισσότερο ασφάλεια. Η Connected μπορεί να δημιουργήσει για εσάς τα παρακάτω:

  – Εγκατάσταση του WordPress
  – Δημιουργία μενού και κειμένων
  – Κατασκευή μοναδικού template για εσάς
  – Εγκατάσταση απαιραίτητων plugins
  – Onpage Seo την ιστοσελίδα έτσι ώστε να φτάσετε στην πρώτη σελίδα του Google.
  – Προσθήκη περιεχομένου και διαχείριση
  – Επεξεργασία, προσθήκη και διαχείριση φωτογραφιών

  Κατασκευή ιστοσελίδας με wordpress από την Connected

  Κατασκευή ιστοσελίδας με wordpress γιατί να το επιλέξω

  1. H Google προωθεί το WordPress. Όλες οι σελίδες που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα γίνονται index πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλη πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σχετικά άμεσα.
  2.Το WordPress έχει έναν απεριόριστο αριθμό των plug-ins ή add-ons που έχουν αναπτυχθεί για όλες σχεδόν τις χρήσεις της σελίδας σας.
  3. Είναι συνήθως πολύ φθηνότερο να έχουμε μια ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με το WordPress από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.
  4. Είναι εύχρηστο, εύκολο και δεν χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού για να μπορέσετε να το διαχειριστείτε.
  5. Αυτές τις μέρες κάθε ιστοσελίδα επιχείρηση χρειάζεται ένα blog. Κατασκευάζοντας μια σελίδα με WordPress, απλά έχετε το Blog ενσωματωμένο!