Εταιρίες που υποστηρίζουμε στο Magento

  Το Magento μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επεκτάσεων του συστήματος, δηλαδή την κατασκευή νέων λειτουργιών και λύσεων καθιστώντας το τελικό προϊόν πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Υποστηρίζει τις απαραίτητες παραμέτρους ώστε ένα e-shop και τα προϊόντα του να είναι αποτελεσματικά στις μηχανές αναζήτησης, δηλαδή: εγγραφές σε meta tags & περιγραφές προϊόντων, φιλικά και ευανάγνωστα urls, καθαρή πλοήγηση και κώδικας.

  Δείτε τις εταιρίες που υποστηρίζουμε

  www.happy2shop.gr
  Ηappy2shop.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.homing.gr
  Homing.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.leonidas-chocolates.gr
  Leonidas-chocolates.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.themooncat.com
  Themooncat.com

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.catherinebijoux.com
  Catherinebijoux.com

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.gold.gr
  Gold.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  www.uniqueshop.gr
  Uniqueshop.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  www.moto-discovery.com
  Moto-discovery.com

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  Katsifas.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  I-beauty.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  Safesmoking.gr

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα
  Motok-seats.com

  Τεχνική υποστήριξη στο Magento

  Περισσότερα