Εταιρίες που υποστηρίζουμε στο Magento

Το Magento μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επεκτάσεων του συστήματος, δηλαδή την κατασκευή νέων λειτουργιών και λύσεων καθιστώντας το τελικό προϊόν πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Υποστηρίζει τις απαραίτητες παραμέτρους ώστε ένα e-shop και τα προϊόντα του να είναι αποτελεσματικά στις μηχανές αναζήτησης, δηλαδή: εγγραφές σε meta tags & περιγραφές προϊόντων, φιλικά και ευανάγνωστα urls, καθαρή πλοήγηση και κώδικας.

Δείτε τις εταιρίες που υποστηρίζουμε

www.happy2shop.gr
Ηappy2shop.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.homing.gr
Homing.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.leonidas-chocolates.gr
Leonidas-chocolates.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.themooncat.com
Themooncat.com

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.catherinebijoux.com
Catherinebijoux.com

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.gold.gr
Gold.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

www.uniqueshop.gr
Uniqueshop.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
www.moto-discovery.com
Moto-discovery.com

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
Katsifas.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
I-beauty.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
Safesmoking.gr

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα
Motok-seats.com

Τεχνική υποστήριξη στο Magento

Περισσότερα