Συμβουλές, υποθέσεις, παρατηρήσεις σχετικά με το seo

Συμβουλές, υποθέσεις, παρατηρήσεις σχετικά με το seo

960 322 master
  • master
  • 0

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε μία ανάλυση διάφορων άρθρων σχετικά με το seo, επικοινωνίες μεταξύ ειδικών βελτιστοποίησης, πρακτική εμπειρία και ούτω καθεξής
. Είναι μία συλλογή ενδιαφέροντων και χρήσιμων συμβουλών, ιδεών και υποθέσεων. Μη θεωρήσετε αυτή την ενότητα ως γραμμένη σε πέτρα, αλλά ως μία συλλογή πληροφοριών και προτάσεων για τη μελέτη σας.

– Εξερχόμενοι σύνδεσμοι. Δημοσιεύστε συνδέσμους σε επίσημες πηγές στο πεδίο του θέματος σας χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες λέξεις κλειδιά. Οι μηχανές αναζήτησης θέτουν μεγάλη αξία σε συνδέσμους σε άλλες πηγές που βασίζονται στο ίδιο θέμα.

– Εξερχόμενοι σύνδεσμοι. Μη δημοσιεύετε συνδέσμους σε FFA site και άλλα site αποκλεισμένα από τα ευρετήρια των μηχανών αναζήτησης. Εάν το κάνετε ενδέχεται να χαμηλώσει η κατάταξη του δικού σας site.

– Εξερχόμενοι σύνδεσμοι. Μία σελίδα δε θα πρέπει να περιέχει περισσότερους από 50-100 εξερχόμενους συνδέσμους. Περισσότεροι σύνδεσμοι δε θα βλάψουν την κατάταξη του site σας αλλά σύνδεσμοι πέραν αυτού του αριθμού δε θα αναγνωριστούν από τις μηχανές αναζήτησης.

– Εισερχόμενοι σύνδεσμοι σε όλο το site. Αυτοί είναι σύνδεσμοι δημοσιευμένοι σε κάθε σελίδα του site. Πιστεύεται ότι οι μηχανές αναζήτησης δε θα εγκρίνουν τέτοιους συνδέσμους και δε θα τους λάβουν υπόψιν κατά την κατάταξη των σελίδων. Μία άλλη άποψη είναι ότι αυτό είναι αληθές μόνο για μεγάλα site με χιλιάδες σελίδες.

– Η ιδανική πυκνότητα λέξεων κλειδιά είναι ένα συχνό θέμα συζήτησης σχετικά με το seo. Η αληθινή απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ιδανική πυκνότητα λέξεων κλειδιών. Είναι διαφορετικό για κάθε αίτημα και οι μηχανές αναζήτησης το υπολογίζουν δυναμικά για κάθε αίτημα αναζήτησης. Η συμβουλή μας είναι να αναλύσετε τα πρώτα λίγα site στα αποτελέσματα αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό θα σας επιτρέψει να εκτιμήσετε την κατά προσέγγιση βέλτιστη πυκνότητα για συγκεκριμένα αιτήματα.

– Ηλικία του site. Οι μηχανές αναζήτησης προτιμούν τα παλιά site επειδή είναι περισσότερο σταθερά.

– Ενημερώσεις του site. Οι μηχανές αναζήτησης προτιμούν site που αναπτύσσονται συνεχώς. Τα αναπτυσσόμενα site είναι εκείνα στα οποία εμφανίζονται περιοδικά νέες πληροφορίες και νέες σελίδες.

– Ζώνη domain. Οι μηχανές αναζήτησης προτιμούν site που είναι τοποθετημένα στις ζώνες .edu, .mil, .gov, κλπ. Μόνο οι αντίστοιχοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια domain επομένως αυτά τα domain είναι πιο αξιόπιστα.

– Οι μηχανές αναζήτησης ανιχνεύουν το ποσοστό επισκεπτών που επιστρέφουν αμέσως στην αναζήτηση αφότου επισκεφθούν ένα site μέσω ενός συνδέσμου αποτελέσματος αναζήτησης. Ένας μεγάλος αριθμός απευθείας επιστροφών σημαίνει ότι το περιεχόμενο πιθανόν δε σχετίζεται με το αντίστοιχο θέμα και η κατάταξη μία τέτοιας σελίδας χαμηλώνει.

– Οι μηχανές αναζήτησης ανιχνεύουν πόσο συχνά επιλέγεται ένας σύνδεσμος στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν κάποιος σύνδεσμος επιλέγεται μόνο περιστασιακά, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και η κατάταξη μία τέτοιας σελίδας χαμηλώνει

– Χρησιμοποιήστε συνώνυμα και παράγωγα από λέξεις κλειδιά, οι μηχανές αναζήτησης θα το εκτιμήσουν (παραγωγή λέξεων κλειδιά).

– Οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν μία ταχεία αύξηση των εισερχόμενων συνδέσμων ως μία τεχνητή προβολή και αυτό οδηγεί στο χαμήλωμα της κατάταξης. Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα επειδή αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για χαμήλωμα της κατάταξης ενός ανταγωνιστή.

– Η Google δε λαμβάνει υπόψιν εισερχόμενους συνδέσμους εάν βρίσκονται στον ίδιο (ή σε παρόμοιο) κεντρικό υπολογιστή. Αυτό ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας γειτονικές διευθύνσεις IP. Σελίδες των οποίων οι διευθύνσεις IP είναι μέσα στο εύρος xxx.xxx.xxx.0 έως xxx.xxx.xxx.255 θεωρούνται πως βρίσκονται στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή. Αυτή η άποψη είναι πιθανότερο να είναι βασισμένη στο γεγονός ότι η Google έχει εκφράση αυτή την ιδέα στις ευρεσιτεχνίες της. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι της Google ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στις διευθύνσεις IP που θέτονται σε εισερχόμενους συνδέσμους και δεν υπάρχει λόγος να μην τους πιστέψουμε.

– Οι μηχανές αναζήτησης ελέγχουν πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες των domain. Εισερχόμενοι σύνδεσμοι που προέρχονται από μία ποικιλία site που ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη θεωρούνται ως λιγότερο σημαντικοί από κανονικούς συνδέσμους. Αυτή η πληροφορία παρουσιάζεται σε μία ευρεσιτεχνία.

– Μηχανές αναζήτησης προτιμούν site με περισσότερο μακροπρόθεσμες εγγραφές domain.