Τελειοποίηση των φράσεων-κλειδιά σας

Τελειοποίηση των φράσεων-κλειδιά σας

1024 576 master
  • master
  • 0

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπηρεσίες μηχανής αναζήτησης συχνά προσφέρουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά.
Αυτό σημαίνει ότι είναι ασυνήθιστο να λάβετε τη βέλτιστη συλλογή των λέξεων-κλειδιά του website με την πρώτη σας προσπάθεια. Αφότου το website σας τεθεί σε λειτουργία, και έχετε διεξάγει κάποια αρχική προβολή, μπορείτε να λάβετε πρόσθετα στατιστικά των λέξεων-κλειδιά, που θα διευκολύνουν κάποια λέπτη-ρύθμιση. Για παράδειγμα, θα μπορείτε να έχετε μία εκτίμηση για τα αποτελέσματα αναζήτησης του website σας για συγκεκριμένες φράσεις, και επίσης θα έχετε τον αριθμό επισκέψεων στο website σας για αυτές τις φράσεις.

Με αυτή την πληροφορία, μπορείτε ξεκάθαρα να ορίσετε τις καλές και τις κακές φράσεις-κλειδιά. Συχνά δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε μέχρι το website σας να φτάσει κοντά στην κορυφή όλων των μηχανών αναζήτησης για τις φράσεις που αξιολογείτε – μία ή δύο μηχανές αναζήτησης είναι αρκετές.

Παράδειγμα. Υποθέστε ότι το website σας απασχολεί την πρώτη θέση στη μηχανή αναζήτησης Yahoo για μία συγκεκριμένη φράση. Συγχρόνως, αυτό το website δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα αναζήτησης του MSN, ή της Google για αυτή τη φράση. Ωστόσο, εάν γνωρίζετε το ποσοστό επισκέψεων στο website σας από διάφορες μηχανές αναζήτησης (για παράδειγμα, Google – 70%, Yahoo – 20%, MSN – 10%), μπορείτε να προβλέψετε το κατά προσέγγιση ποσό κίνησης για αυτή τη φράση από αυτές τις άλλες μηχανές αναζήτησης, και να αποφασίσετε εάν είναι ικανοποιητικό.

Καθώς ανιχνεύετε κακές φράσεις, μπορείτε επίσης να βρείτε μερικές καινούριες καλές φράσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι μία φράση-κλειδί για την οποία δε βελτιστοποιήσατε το website σας φέρνει χρήσιμη κίνηση, παρά το γεγονός ότι το website σας βρίσκεται στη δέυτερη ή στην τρίτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για αυτή τη φράση.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, θα φτάσετε σε μία νέα τελειοποιημένη συλλογή φράσεων-κλειδιών. Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να ανακατασκευάζετε το website σας: αλλάξτε το κείμενο ώστε να συμπεριλάβετε περισσότερες καλές φράσεις, δημιουργήστε νέες σελίδες για νέες φράσεις, κλπ.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή την άσκηση του seo αρκετές φορές, και, μετά από λίγο καιρό, θα έχετε μία βέλτιστη συλλογή φράσεων-κλειδιά για το website σας, και μία αρκετά αυξημένη κίνηση αναζήτησης.

Εδώ είναι μερικές ακόμη συμβουλές. Σύμφωνα με τα στατιστικά, η κύρια σελίδα καταλαμβάνει 30%-50% της συνολικής κίνησης αναζήτησης. Αυτή έχει τη μεγαλύτερη ορατότητα από τις μηχανές αναζήτησης, και έχει το μεγαλύτερο αριθμό σε εισερχόμενους συνδέσμους. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε την κύρια σελίδα του website σας, ώστε να ταιριάζει με τα πιο δημοφιλή και τα πιο ανταγωνιστικά αιτήματα. Κάθε σελίδα του website θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί για έναν ή δύο βασικούς συνδυασμούς λέξεων, και, πιθανόν για έναν αριθμό σπάνιων αιτημάτων. Αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες η σελίδα να βρεθεί στην κορυφή των λιστών της μηχανής αναζήτησης για συγκεκριμένες φράσεις.