12 Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση του SEO στο Magento

815 414 master
 • master
 • 0

Είναι ευρέως γνωστό ότι όσον αφορά τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), το Magento είναι ένα από τα συστήματα που είναι περισσότερο φιλικά με τις μηχανές αναζήτησης. Για να κάνετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα περισσότερο ορατό σε πιθανούς αγοραστές, υπάρχουν πολλές τεχνικές μέσα στο Magento που ο διαχειριστής ενός site μπορεί να εφαρμόσει για να βελτιώσει την κατάταξη του ηλεκτρονικού του καταστήματος στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Αυτές οι τεχνικές συχνά αναφέρονται ως τεχνικές Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Optimization (SEO)). Παρακάτω αναφέρονται μερικές συμβουλές για τη βελτιστοποίηση του SEO στο Magento, για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες βρίσκουν το κατάστημα σας και βρίσκουν τις σωστές σελίδες όταν κάνουν αναζήτηση για αντικείμενα.

SEO στο Magento

SEO Τεχνικές στο Magento

 1. Καταρχάς βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη νεότερη έκδοση του Magento.2. Κατόπιν πηγαίνετε στο:System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Web (ιστός) => Search Engines Optimization (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης)
 • Στο μενού “URL Options” (επιλογές URL), ορίστε την επιλογή “Add Store Code to URLS” (προσθήκη κωδικού καταστήματος στα URL) ως “No” (όχι), ώστε οι κωδικοί του καταστήματος δεν θα προστίθενται στα URL.
 • Στο μενού “Search Engine Optimization” (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης), ορίστε την επιλογή “Server URL Rewrites” (επανεγγραφές των URL των σέρβερ) ως “Yes” (ναι), ώστε το “index.php” να αφαιρεθεί από τα URL και να παραχθούν URL πιο φιλικά στις μηχανές αναζήτησης και στον αναγνώστη.
 1. Πηγαίνετε στο:

System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Design (σχεδιασμός) => HTML Heads (HTML κεφαλίδες)

 • Αλλάξτε την επιλογή “Default Robots” (προεπιλογή για robot) στο “INDEX, FOLLOW” (καταλογογράφηση, παρακολούθηση) ώστε οι μηχανές αναζήτησης να μπορούν να καταλογογραφήσουν το site σας και να το εμφανίζουν στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 • Στα κουτάκια “Default Title” (προεπιλογή τίτλου) γράψτε τον προεπιλεγμένο τίτλο και την περιγραφή που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα σας, σε περίπτωση που ξεχάσετε να γράψετε τίτλο και περιγραφή καθώς δημιουργείτε μία σελίδα. Έτσι θα είστε βέβαιοι ότι καμία σελίδα δεν θα έχει απουσία πληροφορίας, που θα δυσκόλευε την καταλογογράφηση.
 1. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό σας κατάστημα είναι άμεσα διαθέσιμο σε μηχανές αναζήτησης, δημιουργώντας ένα αρχείο “robots.txt”, που εμπεριέχει εντολές οι οποίες κατευθύνουν τις μηχανές αναζήτησης στα URL που θέλετε να εμφανίζονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, και επίσης υποδεικνύουν ποια URL δεν θέλετε να εμφανίζονται. Εδώ είναι ένας σύνδεσμος σε ένα καλό άρθρο που εξηγεί πώς να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο και πώς να γράψετε εντολές σε αυτό.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλές περιγραφές για τις νέες σας κατηγορίες, και για τα προϊόντα σας, και σελίδες που περιλαμβάνουν αρκετές λέξεις, ώστε οι μηχανές αναζήτησης να μπορούν να εμφανίζουν με ακρίβεια αυτές τις σελίδες σε πιθανούς πελάτες.
 3. Για να αποφύγετε διπλές εγγραφές σε URL, πηγαίνετε στο:

System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Catalog (κατάλογος) => Search Engine Optimization (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης)

Και ορίστε το “Use Categories Path for Product URLs” (χρήση μενού κατηγοριών για URL προϊόντων) ως “No” (όχι), όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Για να αποτρέψετε το Magento από τη δημιουργία διπλών εγγραφών περιεχομένου, όταν θέλετε το ίδιο προϊόν να εμφανίζεται σε πολλαπλές κατηγορίες, ορίστε τα πεδία “Canonical Link Meta Tag” (κανονικός σύνδεσμος ετικέτας) σε “Yes” (ναι) σε αυτή τη σελίδα, όπως φαίνεται παρακάτω:
 2. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κατηγορίες και τις εικόνες των προϊόντων για να προσελκύσετε επισκέπτες από τις μηχανές αναζήτησης στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα κάνοντας τα παρακάτω:
 3. Όταν προσθέτετε μία κατηγορία, ένα προϊόν, ή μία σελίδα, δημιουργήστε ένα “URL Key” (κλειδί URL) ώστε τα URL του ηλεκτρονικού σας καταστήματος να γίνουν πιο φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης, όπως φαίνεται παρακάτω:
 4. Για να βοηθήσετε την Google να καταλογογραφήσει το site σας, δημιουργήστε αυτόματα έναν Google Sitemap (χάρτη του site) πηγαίνοντας στο:
 • Χρήση ονομάτων με νόημα για τις εικόνες σας, i.e. “sony-lcd-television-42inch-black.jpg” αντί για “photo234.jpg”.
 • Όταν προσθέτετε την εικόνα ενός προϊόντος, γράψτε μία καλή περιγραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως “title” (τίτλος) και “alt tag” (εναλλακτική ετικέτα) για τη δεδομένη εικόνα, π.χ. “Sony Vaio Laptop,” όπως φαίνεται παρακάτω:

System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Google Sitemap (χάρτης του site)

 • Στο κουτάκι “Generation Settings” (επιλογές δημιουργίας) ενεργοποιήστε τη δημιουργία χάρτη του site και αλλάξτε τη συχνότητα του ανάλογα με τη συχνότητα μεταβολών στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Αυτό θα επιτρέψει στην Google να λαμβάνει τον νεότερο χάρτη του site σας που περιλαμβάνει όλα τα νέα αντικείμενα.
 • Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις επιλογές του χάρτη του site σας προσθέτοντας μία νέα κατηγορία, ένα νέο προϊόν, ή μία νέα σελίδα, ώστε ο χάρτης του site σας να περιλαμβάνει όλα σας τα νέα αντικείμενα, όπως φαίνεται παρακάτω:
 1. Επίσης μπορείτε εύκολα να προσθέσετε μία “Google Webmaster Tools verification tag” (ετικέτα επαλήθευσης εργαλείων διαχειριστή site της Google) στο Magento πηγαίνοντας στο:System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Design (σχεδιασμός) => HTML Heads (κεφαλίδες)

Τοποθετήστε την “Google Webmaster Tools verification tag” (ετικέτα επαλήθευσης εργαλείων διαχειριστή site της Google) στο πεδίο “Miscellaneous Scripts” (ποικίλα script) όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Ενεργοποιήστε το “Google Analytics” (συστηματική υπολογιστική στατιστική της Google) πηγαίνοντας στο:System (σύστημα) => Configuration (διαμόρφωση) => Google API

Ορίστε το “Enable option” (ενεργοποίηση επιλογής) ως “Yes” (ναι), και πληκτρολογήστε τον Account Number (αριθμό λογαριασμού) σας στο πεδίο όπως φαίνεται παρακάτω:

Ακολουθώντας αυτές τις 12 συμβουλές, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το site σας για μέγιστη ορατότητα από πελάτες, μεταφέροντας τους άμεσα στα προϊόντα για τα οποία κάνουν αναζήτηση πιο γρήγορα. Στην τελική, καλύτερο SEO θα πρέπει να συνεπάγεται περισσότερους πελάτες και περισσότερες μετατροπές, οπότε πιθανότατα αξίζει να κάνετε αλλαγές σε μερικά σημεία ώστε να προωθήσετε την εμπορικότητα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.