Κατασκευή σελίδας σε WordPress για το Ελληνικό Δίκτυο Πιστοποίησης Fitness.