κατασκευή magento eshop 002 – Πως θα βάλουμε τα προϊόντα σε σειρά που εμείς επιθυμούμε

1020 510 master
  • master
  • 0

Πολλές φορές σε ένα magento eshop απαιτείται τα προϊόντα να μπουν σε μια συγκεκριμένη σειρά που εμείς επιθυμούμε και όχι ανά τιμή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει από μόνο του by default,  μία σειρά που βάζει τα προϊόντα.

Στο παρακάτω tutorial θα σας δείξουμε πώς θα βάζετε τα προϊόντα στην σειρά που εσείς θέλετε. Ο χρόνος που διαρκεί αυτή η διεργασία εξαρτάται πάντα από των αριθμό των προϊόντων και των κατηγοριών που έχετε στο magento eshop σας.

Κατά τα γνωστά κάνουμε είσοδο στο Admin Interface. Αυτό γίνεται με το παρακάτω λινκ: http://www.onomadomain/fakelosmagento/index.php/admin” και πληκτρολογούμε τα στοιχεία εισόδου.

1. Από την κεντρική καρτέλα του Admin Interface επιλέγουμε Catalog—Manage Categories.

2. Από το αριστερό μενού επιλέγουμε την κατηγορία που θέλουμε, και αφού την επιλέξουμε πατάμε το Category Products tab.

3. Από εκεί μέσα στο κουτάκι δίνουμε την σειρά που θέλουμε από το ξεκινώντας από το 10 (που θα εμφανιστεί πρώτο) και πατάμε το Save Category.

4. Αφού το έχουμε κάνει αυτό για όλα τα προϊόντα, εισερχόμενοι στην κατηγορία, θα δούμε πως τα προϊόντα έχουν την σειρά που θέλουμε εμείς.

*Tip. Σε περίπτωση που έχετε στην κατηγορία πολλά προϊόντα (πάνω από 20), ξεκινήστε την αρίθμηση από το 10 και όχι από το 1. Αυτό θα σας βοηθήσει σε περίπτωση λάθους να μην αλλάξετε όλα τα προϊόντα από την αρχή.