Συνάφεια των αναφερόμενων σελίδων - anchor text - σημαντικότητα συνδέσμων

Συνάφεια των αναφερόμενων σελίδων – anchor text – σημαντικότητα συνδέσμων

900 423 master
  • master
  • 0

Συνάφεια των αναφερόμενων σελίδων

Εκτός από το κείμενο συνδέσμου, οι μηχανές αναζήτησης επίσης λαμβάνουν υπόψη τη συνολική περιεχόμενη πληροφορία κάθε αναφερόμενης σελίδας.
Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούμε το seo για να προωθήσουμε μία πηγή πώλησης αυτοκινήτων. Σε αυτή την περίπτωση ένας σύνδεσμος από ένα website σχετικό με τις επιδιορθώσεις αυτοκινήτων θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημαντικότητα από έναν παρόμοιο σύνδεσμο από ένα website σχετικό με την κηπουρική. Ο πρώτος σύνδεσμος δημοσιεύεται σε μία πηγή που έχει ένα παρόμοιο θέμα, οπότε θα είναι περισσότερο σημαντικός για τις μηχανές αναζήτησης.

Κείμενο συνδέσμου (anchor text)

Το κείμενο συνδέσμου οποιουδήποτε εισερχόμενου συνδέσμου του website είναι ζωτικής σημασίας στην κατάταξη αποτελεσμάτων αναζήτησης.
To  (anchor text) (ή σύνδεσμος) κειμένου είναι το κείμενο μεταξύ των HTML tag «A» και «/A» και εμφανίζεται ως το κείμενο στο οποίο κάνετε κλικ σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, για να πάτε σε μία νέα σελίδα. Εάν το κείμενο συνδέσμου περιέχει κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, η μηχανή αναζήτησης το θεωρεί ως μία πρόσθετη και ιδιαίτερα σημαντική σύσταση ότι το website πράγματι περιέχει χρήσιμη πληροφορία σχετική με το αίτημα αναζήτησης.

Σημαντικότητα συνδέσμων (αναφορά δεικτών, δημοτικότητα συνδέσμων)

Μπορείτε εύκολα να δείτε ότι η απλή καταμέτρηση του αριθμού των εισερχόμενων συνδέσμων δε μας δίνει αρκετές πληροφορίες για την αξιολόγηση ενός website.
Είναι προφανές ότι ένας σύνδεσμος από το www.microsoft.com θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα σύνδεσμο από κάποια σελίδα όπως www.hostingcompany.com/~myhomepage.html. Πρέπει να λάβετε υπόψη και τη σημαντικότητα συνδέσμου εκτός από τον αριθμό συνδέσμων.

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν την έννοια αναφοράς δείκτη για την αξιολόγηση του αριθμού και της ποιότητας των εισερχόμενων συνδέσμων σε ένα website. Η αναφορά δείκτη είναι μία αριθμητική προσέγγιση της δημοτικότητας μίας πηγής, εκφρασμένη ως μία απόλυτη τιμή που αντιπροσωπεύει τη σημαντικότητα της σελίδας. Κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τους δικούς της αλγόριθμους για να υπολογίσει την αναφορά δείκτη μίας σελίδας. Κατά κανόνα, αυτές οι τιμές δε δημοσιεύονται.

Εκτός από την απόλυτη τιμή αναφοράς δείκτη, μερικές φορές χρησιμοποιείται και μία κλιμακωτή αναφορά δείκτη. Αυτή η σχετική τιμή δείχνει τη δημοτικότητα μίας σελίδας σε σχέση με τη δημοτικότητα άλλων σελίδων στο Internet. Θα βρείτε μία λεπτομερή περιγραφή της αναφοράς δεικτών και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της στις επόμενες ενότητες.